Enostanovanjska hiša v Jagodju

Lokacija:
Izola, Slovenija
Leto
2004 - 06
Program
Hiše
Arhitektura
Alessio Coloni
Sodelavci
Juraj Mikulaj
Marko Coloni
Pilar Grau
Foto
Miran Kambič

Moderna vila nad Izolo je zasnovana kot protiutež hribu. Stavba kot predal, potegnjen iz terena, s svojo dvojnostjo ponazarja drugačen pristop h gradnji na geografsko razgibanem terenu. Bolj ko se objekt oddaljuje od terena, mogočnejši je. Konzolno čelo z masivno zaprto fasado kot zaključek dveh geometrij, padajoče silhuete hriba in nova umetna silhueta, ustvarjena s poševno streho v nasprotni smeri vzpetine. Dramatičnost osnovne zamisli najde svojo antitezo v lahkotnosti, ki jo ponazorimo z arhitekturnimi elementi. Stranske fasade objekta nastopajo kot filter. Za linijo poudarjenega napušča umaknjeni vertikalni pasovi so iz kamnitih blokov apricenskega kamna krtačene “rigato” obdelave. Dnevni prostori na osi vzhod-zahod skozi fasadni filter istočasno sprejemajo tako okolico celinskega dela kot tudi sliko Izole z vodoravno linijo Tržaškega zaliva. Dvojnost objekta, lahkotnost stranic in teža poševne strešne plošče se izražajo v nadkritem odprtem prostoru. Diagonalna horizontalnost zasnove se spaja s kubusom, ki poveže teren s streho. Na ta način dvovišinska spalnica kot neke vrste trdnjava pridobi dostop do z zeleno streho obdane altane, od koder se širi pogled na okolico. Spodnja etaža je vkopana v teren.