Nova Nacionalna in Univerzitetna knjižnica NUK-2

Lokacija:
Ljubljana, Slovenia
Leto
1988
Natečaj
priznanje
Tipologija
Knjižnica
Program
Javni
Arhitektura
Alessio Coloni
Armando dal Fabbro

Ljubljana je geografsko, morfološko in zgodovinsko gledano bogato strukturirano mesto. Knjižnica je simbol novega, nove modrosti, ki je vedno dobrodošla, pa četudi je v bližini skoraj nevzdržno lepa, monumentalna Plečnikova knjižnica. Arhitekt mora tako obstoječe kot nove elemente postaviti v novo ravnovesje. Arhitektura Narodne in univerzitetne knjižnice najde svoj bistveni motiv v preslikavanju dveh poglavitnih historičnih geometrij v tem prostoru. Ta mestni predel je namreč zgodovinsko stičišče več kultur: rimske Emone in kasnejše srednjeveške, baročne ter Plečnikove Ljubljane. V našem projektu smo uporabili obstoječe elemente na tem področju in jih povezali v celoto, s čimer smo pridobili množico novih javnih, intimnih, odprtih in zaprtih prostorov, promenado, galerijo, „piazetto“, pot, vogal, prehod ter arheološko sprehajališče. Arhitekturo nove knjižnice opisujeta dve med seboj zamaknjeni geometriji, ki se simbolično vrtita okrog ogromnega cilindra, kjer so shranjene knjige. S svojo transparentno površino cilinder predstavlja izžarevanje vedenja navzven. Knjižnica tu ni mišljena samo kot prostor, ki hrani modrost, temveč kot javni prostor, pokrit trg - galerija, kjer se križajo, srečujejo različne poti, izkušnje in znanje, ki vodijo v prihodnost.