Novo upravno središče in mestna hiša Ljubljane

Lokacija:
Ljubljana, Slovenija
Leto
2009
Natečaj
Priznanje
Tipologija
Mešana raba
Program
Poslovni
Urbani
Arhitektura
Alessio Coloni
Marko Coloni
Sodelavci
Kristina Grandits
Maj Juvanc
Gregor Erjavec

Predlog upravnega središča Ljubljane, izdelan v sklopu javnega natečaja, se v urbanistično - arhitekturnem pomenu pojavlja kot nov pol razvoja mestnega središča. Mestna hiša je objekt, v katerem se praktične in simbolične funkcije združujejo, prepoznavajo, je reprezentančna zgradba, ki je bistvenega pomena za upravljanje, delovanje in razvoj mesta. Novo upravno središče ni le združevanje funkcij, racionalizacija upravnih postopkov, anonimna pisarniška površina, predel ali objekt. Bistvena je simbolna vrednost mestne hiše, ki po svoje gradi urban prostor, se z njim istoveti, ponazarja razvoj, prihodnost, nadgradnjo tako v pomenskem, funkcionalnem, tehnološkem kot tudi arhitekturno oblikovnem smislu. Upravno središče sestavlja več zaključenih celot, med seboj oblikovno in funkcionalno povezanih v heterogeno celoto. Sklop treh centralno zasnovanih pisarniških objektov kristalnih oblik je oblikovna in pomensko funkcionalna dominanta, ki na dinamičen način povezuje različne ambiente ter obstoječe stavbe v novo celoto. Mestna hiša kot vhod v novo upravno središče, kot “rafigurirana” krona, je nadgradnja obstoječega historičnega kompleksa ljubljanske cukrarne.