Poslovni objekt Lily Novi

Lokacija:
Ljubljana, Slovenija
Leto
2009
Program
Poslovni
Arhitektura
Alessio Coloni
Foto
Miran Kambič

Pri katerem koli objektu nastopi meja med notranjostjo in zunanjostjo. Zunanji plašč, fasada je tisti kočljivi arhitekturni element, ki jasno prikaže to mejo. Ustvarja zunanji prostor in opisuje notranjost objekta, njegovo vlogo, sporočilnost, izraz. Fasada kot trodimenzionalna plastika, volumen ali kot tenak plašč ustvarja podobo objekta, ambienta, mesta, pokrajine, zgodovinske dobe. Izrazna moč fasade je lahko skoraj surogat stavbe - tudi v primeru panteona je navidezna nepomembnost zunanjosti le izraz arhitekture, ki jo v celoti obvladuje notranji prostor na osi med zemljo in nebom. Projekt Lili Novy smo želeli prikazati prav iz nasprotnega zornega kota. Enostaven kubičen objekt s poslovnim programom nas ne zanima. Fasada kot tanek plašč ne opisuje, ne predstavlja objekta, ampak se ukvarja sama s seboj, s svojo scenografsko reducirano dvodimenzionalnostjo pa prikaže težavnost svoje vloge, odnosa z objektom, njegovim volumnom, notranjostjo, izraznostjo, ki je ni. Fasada, od katere se pričakuje, da je le to, kar je: dvodimenzionalna ploskev lepih proporcev, “substrat” neke druge slike, navidezna realnost.