Poslovno trgovski objekt - Copia

Lokacija:
Ljubljana, Slovenija
Leto
2003
Program
Poslovni
Urbani
Arhitektura
Alessio Coloni
Sodelavci
Marko Coloni

Mesto je kot velika hiša in velika hiša je kot mesto v malem.” L. B. Alberti: De Architettura Zapis je obrazložitev projekta skozi dialektiko odnosov med arhitekturo in mestom. V okolici avtocestnih vozlov se pogosto oblikujejo neizkoriščeni prostori, ki so glede na današnji način sprejemanja mesta skozi vetrobransko steklo paradigme sodobnega mesta. Prihaja do razvoja novih središč na obrobjih mest, medtem ko se nekdanje vpadnice in zgodovinska mestna jedra borijo za svojo identiteto. Mesta ponekod dajejo vtis neuravnovešenosti. Projekt se ukvarja s problematiko mestnega vozlišča. Izvennivojski nadvoz hitre ceste, ki na tem območju premosti Tržaško cesto in železnico, skupaj z odcepi ter Gradaščico, je nedvomno prostorska dominanta. Tržaška cesta bi kot mestna vpadnica in kot ena prvih slik ob vstopu v mesto morala pridobiti bolj urbani karakter. Zunanje danosti, tako pomenske kot morfološke, usmerjajo projekt, ki zajema arhitekturo, členjeno na pet samostojnih, med seboj povezanih objektov. Fragmentacija in karakter ter ustroj objektov z različnimi višinskimi gabariti vzbujajo idejo urbanosti. Stavbe niso potopljene pod avtocesto, temveč so vidna arhitektura ob njej; so več kot zapolnitev vrzeli - so sugestija urbanosti oziroma vhoda v mesto.