Severna mestna vrata - Bavarski dvor

Lokacija:
Ljubljana, Slovenija
Leto
2007 - 08
Natečaj
Prva nagrada
Program
Poslovni
Urbani
Arhitektura
Alessio Coloni
Marko Coloni
Sodelavci
Kristina Grandits
Dejan Kovačevič
Gregor Erjavec

Projekt prvonagrajenega natečajnega predloga v urbanističnem pogledu podaja kompleksno rešitev, ki zajema dva nebotičnika na Bavarskem dvoru, predelu, ki zaznamuje vstop Slovenske ceste kot glavne osi sever-jug v središče mesta. Vizualno in simbolno označevanje prostora je večplastno. Arhitekturna oblikovna zasnova, ki obsega nebotičnik S1, je dinamična vertikalna plastika. Abstraktno členjenje volumna raziskuje možnosti neenake simetrije. Skulpturalno strukturiranje objekta ni niti klasično niti ni dedič strukturalizma. Pot med iskanjem forme in njene negacije je bila oblikovno vodilo našega projekta. Iskanje veljavnosti volumna kot arhitekturnega telesa raziskuje možnost razgrajevanja od znotraj. V smislu Miesovega iskanja praznine se projekt spogleduje s telesom in njegovim negativom. Površina pokaže svojo prostorskost ali pa že v naslednjem trenutku le njen odsev - praznino. Členjenje objekta je bila pot pri iskanju višine, proporcev, ravnotežja, smeri, želje po identiteti. Nebotičniki so inženirsko-tehnološko zahtevni objekti. Njihova emblematična vidljivost nas sili k temu, da so arhikulturne vrednote tiste, ki jih ohranjajo kot take v vsej njim lastni narcistično erotični pomembnosti.