Simbolična struktura finske tradicionalne hiše

Lokacija:
Putikko, Finska
Tipologija
Eksperimentalno
Program
Drugo
Arhitektura
Alessio Coloni

Na svoji razvojni poti je človek skušal zavzeti kritično stališče do narave. S svojim intelektom se je tako po tehnični kot po duhovni plati želel povzdigniti nad minljivo, biti več kot le del velikega naravnega krogotoka. Arhitektura je videna kot ohranjevanje spomina in na drugi strani kot gradnja novega paralelnega sveta v konkurenci z naravo. Finska, zelo redko poseljena pokrajina prostranih gozdov, jezer in planjav, še danes prikazuje človeka v podrejeni vlogi. Človeški obstoj sredi neomejene narave, kot ga označuje tradicionalna arhitektura, nas je pri tem eksperimentalnem projektu vodil k premisleku o arhitekturi in njenem odnosu do narave. Abstrahirali smo tipično finsko hišo in ohranili le elemente, ki zaznamujejo njeno simbolično strukturo. Bele obrobne deske, s katerimi je opisan volumen hiše, streha in ponazorjena vrata ter okna, imajo večplastne pomene. Kje je arhitektura, ko nimamo zidov in ploskev, ki zapirajo prostore? Razmislek, kaj se dogaja z arhitekturo - s hišo, naravo in nami, posamezne pomenske in funkcionalne razsežnosti ter odnosi med njimi. Nismo iskali odgovorov, temveč predvsem vprašanja, uvod v razmišljanje, razkritje sanj, ki jih bomo morali še velikokrat analizirati, interpretirati in se iz njih tudi kaj naučiti.

Vsi