Stanovanjsko naselje Bergamo

Lokacija:
Bergamo, Italija
Leto
1997
Natečaj
Ja
Program
Stanovanjski
Urbani
Arhitektura
Alessio Coloni
Sodelavci
Marko Coloni

Modernizem nam je dal velike recepte, vitalna limfa civilizacije pa nezadržno išče spremembo, kontaminacijo. Pot ni črta premica, ki bi jo narisal nekdo od zgoraj - je predvsem pretakanje, valovanje energije v prostoru. Struktura nas ne zanima zaradi intelektualne drže, je prej iskanje nekega reda in njegove transgresije. Valovanje v prostoru, izmenični ritem odprtih, zaprtih, javnih, poljavnih in zasebnih ambientov. Naš predlog ni vzorec, podan od zgoraj, in nima ciljev tako imenovanih velikih demiurgov, ampak ustvarja odprt okvir, ki naj bi omogočal udejanjanje vitalnih procesov. Čistost izraza, enostavnost elementov, polno-prazno, element A, element B, iteracija, labirint. Tako malo elementov, pa vendar tolikšna raznolikost prostorov, ki jih lahko prepoznamo in poimenujemo: hiša, cesta, ulica, “piazetta”, trg, vrt, park, vrtec, šola … Ti nas navdajajo z upanjem, da lahko tudi danes razvijamo, gradimo mestno tkivo, mestne prostore, ki jih lahko poimenujemo kot take. Ne periferičnih sosesk z izgubljenim prostorom med njimi, kolosov, ki so jih sproducirali razni izmi. Nasprotno, tu se išče “positive vibrations” za ljudi, ki bodo tu bivali.