Stanovanjsko naselje na Lazih

Lokacija:
Brezovica, Slovenija
Leto
2003 - 08
Program
Stanovanjski
Urbani
Hiše
Arhitektura
Alessio Coloni
Sodelavci
Marko Coloni
Miha Maček
Lidija Dragišič
Foto
Miran Kambič

Naselje kot urejena struktura praznih in polnih prostorov, kjer je celota pomembnejša od posameznih delov. Modularna struktura sorodnih elementov s ponovitvami, variacijami in spremembami. Dovozna cesta in vhodi v objekt ne pogojujejo zgradb in njihovih notranjih prostorov, temveč jih le spremljajo. Strani neba so osnova za ustvarjanje dnevnega bivalnega ritma v stavbah in okoli njih. Hiše so dveh tipov: prvi je klasičen kompaktni tip z dvokapnico in asimetrično modeliranim kubusom. Drugi tip so atrijske hiše, ki so tako samostojni objekti kot dvojčki z ravnimi, deloma pohodnimi strehami. L-zasnova ima dve osnovni volumetrični izpeljanki. Igra volumnov je ponazorjena z dvojnostjo fasadnih obdelav. Tu nastopajo fasade iz belega ometa in izmenično obešene fasade iz navpično postavljenih naravno obdelanih macesnovih desk. Kot tretji izraziti element nastopa antracitno narebrena pločevinasta fasada, ki poudari volumen v trenutku, ko skupaj z odprtinami zareže v leseno ali ometano gmoto. Atrijske hiše so zasnovane kot samostojne enote ali kot asimetrična kombinacija dveh enot, ki ustvarja novo celoto. Na meji s sosednjo enoto imajo atriji polno steno, s čimer se ustvarja intimen zunanji prostor, kot podaljšek dnevne sobe.