Trostanovanjski objekt v Tacnu

Lokacija:
Tacen, Slovenija
Leto
2009 - 10
Program
Hiše
Arhitektura
Alessio Coloni
Sodelavci
Marko Coloni

Tacen, anonimen kraj, ima v Šmarni goro z Grmado prostorsko dominanto. Kot takega ga ozavestimo po svoji značilni silhueti, ki prevlada nad celotno okolico. Mnogokrat markantne geomorfološke situacije ustvarjajo priložnosti za zanimive kraje, ki v sozvočju z naravnim prostorom ustvarjajo bogate ambiente. Pričujoči projekt je poskus prenosa naravnega, fizičnega prostora - njegova preslikava v tem primeru ne na skupino objektov ali zaselek, temveč na en sam objekt, ki se ob tem na ekspresiven način členi na tri stanovanjske enote. Nepravilen tloris - kakšen pa sploh je pravilen? Različni koti ustvarjajo močnejši prostorski doživljaj. Oblike pridobivajo nove dimenzije, vertikale, diagonale, smeri, silhueto, razpoznavnost, značaj. Volumne objema plašč iz vidnega betona, ki tako še poudari stereometrično zasnovo in njihovo senzibilno telesnost. Notranji prostori vsake teh treh “skal” so nanizani okoli večnadstropnih praznih prostorov. Nepravilen ritem stopnišč še stopnjuje vertikalno členjenje notranjega prostora, ki se končuje v mansardnih prostorih pod poševnimi dvokapnicami.