Vila RLD

Lokacija:
Ljubljana, Slovenia
Leto
2020 -
Tipologija
Hiše
Program
Hiše
Arhitektura
Alessio Coloni
Marko Coloni
Krajinska arhitektura
Bruto – Matej Kučina
Notranja oprema
Štok+Pretnar – Katarina Štok